ความรู้อาหารแช่แข็ง
ประวัติอาหารแช่แข็ง

ประวัติอาหารแช่แข็ง

ประวัติอาหารแช่แข็ง

ประวัติอาหารแช่แข็ง มีความเป็นมาอย่างไรบ้าง

ประวัติอาหารแช่แข็ง ตั้งแต่สมัยโบราณ มนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้รู้จักการแช่แข็งอาหารเพื่อถนอมรักษาไว้ เช่น ชาวเอสกิโมในแถบขั้วโลกเหนือได้แช่แข็งเนื้อสัตว์และปลาในหิมะและน้ำแข็งเป็นเวลาหลายวัน ทำให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้น ในยุคต่อมา การค้นพบอาหารแช่แข็ง มีการคิดค้นวิธีการแช่แข็งอาหารด้วยวิธีต่างๆ เช่น การแช่แข็งในน้ำแข็ง  ความเป็นมาของอาหารแช่แข็ง การแช่แข็งด้วยเกลือ และการแช่แข็งด้วยแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่านี้ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ทำให้อาหารยังคงมีรสชาติและคุณค่าทางอาหารลดลง ประวัติของอาหารแช่แข็ง ในปี พ.ศ. 2465 คลาเรนซ์ เบิร์ดเซย์ (Clarence Birdseye) นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ได้คิดค้นวิธีการแช่แข็งอาหารแบบใหม่ที่เรียกว่า “Individual Quick Freezing” (IQF) ซึ่งเป็นวิธีการแช่แข็งอาหารอย่างรวดเร็ว โดยนำอาหารแช่แข็งในอุณหภูมิที่ต่ำมากทันที ทำให้อาหารยังคงรสชาติและคุณค่าทางอาหารไว้ได้ใกล้เคียงกับอาหารสด อาหารแช่แข็ง

การคิดค้นวิธีการแช่แข็งอาหารแบบ IQF ประวัติอาหารแช่แข็ง

พัฒนาการของอาหารแช่แข็ง การคิดค้นวิธีการแช่แข็งอาหารแบบ IQF ของเบิร์ดเซย์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งอย่างจริงจัง ในช่วงทศวรรษที่ 1930 อาหารแช่แข็งเริ่มมีวางจำหน่ายในท้องตลาดมากขึ้น และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งการขนส่งอาหารสดทำได้ยากลำบาก หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งได้เติบโตอย่างรวดเร็ว มีการคิดค้น วิธีการแช่แข็งอาหาร ใหม่ๆ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็งให้มีคุณภาพดีขึ้น ทำให้อาหารแช่แข็งมีความปลอดภัยและสะดวกในการรับประทานมากขึ้น ในปัจจุบัน อาหารแช่แข็งมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก อาหารแช่แข็งสามารถหาซื้อได้ง่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าต่างๆ อาหารแช่แข็งมีให้เลือกหลากหลายประเภท การเตรียมอาหารแช่แข็งทั้งเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ อาหารทะเล และอาหารพร้อมรับประทาน ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารสดได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น อันตรายของอาหารแช่แข็ง

ข้อเสียและประโยชน์ของอาหารแช่แข็ง

ประโยชน์ของอาหารแช่แข็งหลายประการ ดังนี้

 • ช่วยให้อาหารคงรสชาติและคุณค่าทางอาหารไว้ได้นานขึ้น
 • สะดวกในการรับประทาน สามารถนำอาหารแช่แข็งมาปรุงอาหารได้ทันที
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย อาหารแช่แข็งมักมีราคาต่ำกว่าอาหารสด
 • ช่วยลดการสูญเสียอาหาร
 • อาจมีสารเคมีตกค้างจากการแช่แข็ง
 • อาหารบางประเภทอาจสูญเสียคุณค่าทางอาหารไปบ้างเมื่อแช่แข็ง
 • อาหารแช่แข็งอาจไม่เหมาะกับผู้ที่แพ้อาหารบางชนิด

โดยสรุปแล้ว อาหารแช่แข็งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการอาหารสดที่สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ควรเลือกซื้ออาหารแช่แข็งจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และอ่านฉลากโภชนาการอย่างละเอียดก่อนรับประทาน ข้อเสียของอาหารแช่แข็ง

ข้อดีอาหารแช่แข็ง

 • ช่วยคงรสชาติและคุณค่าทางอาหารไว้ได้นานขึ้น การแช่แข็งอาหารอย่างรวดเร็วด้วยอุณหภูมิที่ต่ำมากจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ทำให้อาหารยังคงรสชาติและคุณค่าทางอาหารไว้ได้ใกล้เคียงกับอาหารสด
 • สะดวกในการรับประทาน อาหารแช่แข็งสามารถเก็บไว้ในตู้แช่แข็งได้นาน ทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาเตรียมวัตถุดิบหรือเสียเวลารอให้อาหารสุก
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย อาหารแช่แข็งมักมีราคาต่ำกว่าอาหารสด โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ราคาอาหารสดสูง
 • ช่วยลดการสูญเสียอาหาร การแช่แข็งอาหารเป็นวิธีที่ดีในการถนอมอาหาร ทำให้สามารถเก็บอาหารไว้รับประทานได้นานขึ้น ช่วยลดการสูญเสียอาหารจากการเน่าเสีย

วิธีเก็บรักษาอาหารแช่แข็ง ประวัติอาหารแช่แข็ง

การเก็บรักษาอาหารแช่แข็ง อย่างเหมาะสมจะช่วยให้อาหารคงคุณภาพและรสชาติไว้ได้นานขึ้น ดังนี้

 • เลือกซื้ออาหารแช่แข็งจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ควรเลือกซื้ออาหารแช่แข็งจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าที่มีมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารแช่แข็งมีคุณภาพและความปลอดภั
 • ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็งควรอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยฉีกขาดหรือบวม เพราะอาจทำให้อาหารปนเปื้อนหรือเน่าเสียได้
 • เก็บอาหารแช่แข็งในอุณหภูมิที่เหมาะสม อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บอาหารแช่แข็งคือ -18 องศาเซลเซียส อาหารแช่แข็งควรเก็บไว้ในช่องแช่แข็งที่อุณหภูมิคงที่ และไม่ควรเปิดฝาบ่อยๆ เพราะจะทำให้อุณหภูมิภายในตู้แช่แข็งสูงขึ้น และอาจทำให้อาหารเน่าเสียได้
 • แบ่งอาหารแช่แข็งเป็นปริมาณที่พอเหมาะ ควรแบ่งอาหารแช่แข็งเป็นปริมาณที่พอเหมาะต่อการรับประทานในแต่ละครั้ง เพื่อให้สะดวกในการหยิบใช้ และช่วยป้องกันการเสียอาหารจากการละลายแล้วแช่แข็งใหม่
 • หลีกเลี่ยงการละลายและแช่แข็งอาหารซ้ำ การละลายและแช่แข็งอาหารซ้ำอาจทำให้อาหารสูญเสียรสชาติและคุณค่าทางอาหารได้ ทางที่ดีควรละลายอาหารแช่แข็งทั้งก้อน แล้วนำไปปรุงอาหารทันที

Referring Links